Voetreflextherapie

HEFT BLOKKADES IN HET LICHAAM OP. VOOR PREVENTIE EN GENEZING

Reflextherapie is een effectieve vorm van hand- of voetmassage. Zij is gebaseerd op de wetenschap, dat bepaalde punten op handen en voeten corresponderen met een orgaan in het lichaam.Via energiekanalen of meridianen zijn de punten op handen en voeten verbonden met de organen.Bij ziekte of gebrek aan evenwicht wordt het overeenkomstige energiekanaal geblokkeerd. De reflextherapie beoogt deze blokkade op te heffen zodat de energie weer vrij kan stromen, waardoor het natuurlijke evenwicht in het lichaam wordt hersteld en er weer sprake kan zijn van een goede gezondheid.De voeten zijn een spiegel van het lichaam. Ziekten of opkomende ziekten maken zich kenbaar, doordat de betreffende reflexpunten op de voeten gevoelig worden. Door reflextherapie toe te passen, wordt het lichaam in staat gesteld om zijn enorme vermogens tot genezing te optimaliseren en ziekte te voorkomen.